Veri tabanı bağlantı satırları

 • Teknoloji - Yazı 19 Ocak 2010

  Abi bu veri tabanı bağlantısını nasıl yapıyoruz? Biz yazılımcıların her zaman karşılaştığımız sorulardan biridir bu. İşte cevaplar…

 • Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

  1. PHP Veritabanı Bağlantısı

  1.1. MySQL Bağlantı

  1.2. MsSQL Bağlantısı

  1.2.1. MsSQL Bağlantı

  \\ or
  // , when using a non default port number
  $server = ‘KALLESPC\\SQLEXPRESS’;
  // Connect to MSSQL
  $link = mssql_connect($server, ‘sa’, ‘phpfi’);
  ?>

  1.2.2. ODBC Bağlantı

  1.3. Access Bağlantısı

  $baglanti = odbc_connect(‘DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=veritabani.mdb’);

  2. ASP Veritabanı Bağlantıs

  2.1. Access Bağlantısı

  <% set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")) set rs = server.createobject("adodb.recordset") %>

  2.2. MySQL Bağlantısı

  <% Set bag = Server.CreateObject("ADODB.Connection") bag.Open "Driver={MySql ODBC 3.51 Driver}; Server=localhost; uid=kullanici; pwd=sifre; database=veritabani; option=3; port=3306;" Set rs = bag.Execute("SELECT * From tablo") %>

  2.3. MsSQL Bağlantısı

  <% Set Baglantim=Server.CreateObject("Adodb.Connection") Baglantim.Open "driver={SQL Server};server=serverismi;uid=site;pwd=sifre;database=veritabani" %>