Yunus Emre Dîvanı

Yunus Emre’nin, aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerinden toplanmış dîvanından, seçme beyit ve dörtlükleri gösteren bir eklenti. Eklenti hazırlanırken; Eskişehir Valiliği tarafından hazırlanan Yunus Emre Resmi İnternet Sitesi’nde yayınlanan şiirler kullanılmıştır.