Vekil

Bu uygulama gayri resmi bir T.B.M.M. uygulamasıdır. Kişilerin, vatandaşlık sorumluluğu ile adına seçilmiş vekillerin yaptıkları çalışmaları takip edebilmeleri amacıyla, maddi kaygı taşımadan ücretsiz ve reklamsız olarak sunulmaktadır.

Özellikler
Meclis Haberleri
Tasarı ve Teklifler
Sözlü Soru Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri
Meclis Araştırması Önergeleri
Genel Kurul Tutanakları