Vekil

 • Bu uygulama gayri resmi bir T.B.M.M. uygulamasıdır. Kişilerin, vatandaşlık sorumluluğu ile adına seçilmiş vekillerin yaptıkları çalışmaları takip edebilmeleri amacıyla, maddi kaygı taşımadan ücretsiz ve reklamsız olarak sunulmaktadır.

  Özellikler
  Meclis Haberleri
  Tasarı ve Teklifler
  Sözlü Soru Önergeleri
  Yazılı Soru Önergeleri
  Meclis Araştırması Önergeleri
  Genel Kurul Tutanakları